Villkor

Beställningar, leveranser och frakt

Plastfolie, tillbehör, kaminer, kokgrytor, och varmvattenberedare

Levaranstid ca 2 veckor om varan finns i lager. Det kan ta längre tid på sommaren pga semestrar hos åkerierna.

Växthus och reservdelar

Normalt finns produkterna tillgängliga för omedelbar leverans.  De mindre varorna skickas med DHL och växthusen levereras med lastbil.  Önskar du hämta varorna själv eller har några andra önskemål, exempelvis montering, så skriv in det i kommentarsfältet då du beställer.

Leveranstid, ca 3 veckor från bekräftad beställning. Med tillvalen Lackering och säkerhets glas kan det ta upp till 4 veckor innan vi kan skicka varorna.

På grund av semestrar på åkerier kan vi inte garantera leverans inom ovanstående tid om beställningen görs efter 15 juni. Om ni gör tillvalet lackering måste beställningen vara bekräftad innan 20 maj för att kunna garantera leverans inom ovanstående tid.

OBS Vid leverans av alla glasväxthus större än 40 kvm krävs att ni har tillgång till truck eller lastare. Bågväxthus kräver lastare eller truck.

Vid leverans måste ni bistå chauffören att lasta av med lastare, truck, eller liknande då lastbilarna oftast saknar kran. Detta gäller både glasväxthus och bågväxthus. Glasväxthus till och med 40 kvm kan lastas av med bakgavellift men kräver då en hård yta för att det ska gå att köra med en handtruck. Bågväxthus upp till 40m2 kan till nöds lastas av för hand om man är några stycket och öppnar paketet.

Vid egen transport rekommenderar vi att använda lyftstroppar för glaset. Tänk på att lasten måste säkras med minst två CE-märkta spännband (rekommenderat 1.5 tons) per kolli.

Frakt

Om inget annat överenskommit ordnar vi med frakt till er. Vi försöker i största möjliga mån anpassa oss efter era önskemål vad det gäller leverans men när godset lämnat vårt lager är det åkeriet som ansvarar och styr över leveransen. Hortum ersätter inte  förlorad arbetstid, utebliven inkomst, kostnader för avlastning eller andra kostnader som kan uppstå i samband med transport eller leverans.

Om försändelser inte hämtas ut (service point) kommer returfrakt att faktureras. Om åkeriet inte kan lossa en sändning vid direktleverans kommer tillkommande kostnader att faktureras.

OBS Vid leverans av alla glasväxthus större än 40 kvm krävs att ni har tillgång till truck eller lastare. Bågväxthus kräver lastare eller truck.

Priser

Samtliga priser på hemsidan är angivna inklusive moms

För växthusen anger priset grundutförande i galvat stål utan lack, automatöppnare eller sänkt dörr. Kaminer m.m. är också tillval.

I fraktpriset som anges ingår inte tillkommande kostnader för missat leveransmottagande, ändring av leveransadress, tidsbestämd leverans, eller liknande. Sådana eventuella avgifter faktureras i så fall efter leverans.

Betalning

Om ej annat har överenskommits sker betalning via Klarna eller kreditkort via vår hemsida.

Bankgiro 183-0793

IBAN: SE5950000000051701101734 BIC: ESSESESS

Alla varor är Hortum Växthus egendom tills dess fullt betalning har skett. Kunden har dock ansvar för varornas skick och säkerhet och ska hålla dessa försäkrade från leverans tills dess slutbetalning har skett. Sker inte slutbetalning av fakturan inom fakturans förfallodatum äger Hortum Växthus AB rätt att återta ej betalda varor. Eventuella kostnader i samband med återtagandet kommer att debiteras kunden.

Returer

Returer ska påbörjas senast 14 dagar efter leverans. Hortum växthus ska alltid kontaktas via mail eller brev innan returen påbörjas. Om ej annat överenskommits ska kunden ordna med returfrakten. Hortum återbetalar endast varans/varornas värde, inte frakt eller returfrakt. Gäller returen ett växthus med tillvalet lackering förbehåller vi oss rätten att ta ut en hanteringsavgift på 5000 kr.

Skadat gods

Kontrollera om godset är skadat vid leverans med utomstående åkeri. Be chauffören notera synliga skador på gods eller emballage, och kontakta oss så fort som möjligt. Om ni misstänker att godset har skadats, öppna förpackningen och kontrollera snarast så vi ha möjlighet att starta ett ärende med åkeriet. Skicka gärna bilder.

Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt ersätta skadat gods med en ny vara, men kan efter överenskommelse dra av på priset eller återbetala kostnaden för den skadade varan.  Hortum växthus ersätter inte arbetstid, utebliven inkomst eller andra kostnader som kan uppstå på grund av skador på godset.

Garanti

 • På grytor och varmvattenberedare lämnas 2 års garanti.
 • På glasväxthusens konstruktion lämnas 10 års garanti och på galvaniseringen lämnas 2 års garanti. Man får räkna med att det blir mindre rostfläckar efter några år, särskilt runt skruvhål. Dock ska denna rost inte påverka konstruktionens hållfasthet. Glas, Glasklämmor och bleck räknas inte till konstruktionen.
 • På bågväxthusens lämnas 10 års garanti på konstruktionen men garantin innefattar inte storm- och snö-skador, skruvar & smådetaljer eller ytrost.
 • Vi lämnar ingen garanti för snöskador eller stormskador.
 • Vid transportskador, se avsnittet ovan.

 

Montering

Vi lämnar alltid offert på varje montering.

Utöver själva monteringen tillkommer reseersättning. I vanliga fall brukar vi komma överens med kunden att denne ordnar måltider och eventuellt husrum. Det brukar bli billigare för alla men om detta är omöjligt kan vi ordna det själva, dock med tillägg för traktamente och övernattning. Ska vi ordna med eget boende och måltider uppskattar vi om ni informerar om var närmaste butik/restuarang finns. Ungefärlig tidsåtgång och prisuppgifter finns under fliken montering.  Där finns också de krav vi ställer på förarbetet och grunden. Du kan få mer tips om att bygga en grund under fliken Montering- Grunden och andra Byggtips.

Det måste finnas tillgång till toalett och handfat i närheten av byggplatsen, <100m

Vi måste ha tillgång till electricitet för att ladda verktyg i anslutning till byggplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att vägra slutföra en montering om det utgör arbetsmiljömässig fara för våra  montörer eller om förarbetet är så dåligt att vi inte kan längre kan garantera monteringens kvalitet. Då kommer vi ändå fakturera milersättning och eventuell arbetstid. Om förarbetet är sådant att vi måste lägga extra tid för att åtgärda fel kommer vi fakturera extra arbetstid enligt gällande prislista.

Vid montering av växthus upp till 40m2 tar vi med växthuset och då dras eventuell frakt ni har betalat från monteringskostnaden.

Montera själv

Ska ni montera själva bör ni läsa igenom monteringsmanualerna och våra byggtips innan ni beställer så ni vet vad ni ger er in på.

Personuppgifter och GDPR

Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer att använda information som kan identifiera dig som du väljer att tillhandahålla oss eller som samlas in genom användning av hemsidan endast i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du besöker och/eller som kan överföras Hortum Växthus ABs hemsida (nedan”hemsidan”). Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida.

Sammanfattning:

·         Vi samlar personliga uppgifter som kan knytas direkt till dig exempelvis då du använder våra kontaktformulär eller beställningsformulär eller kontaktar oss direkt.

·         Med personlig identifierbar information avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, plats eller liknande.

·         Vi delar endast i undantagsfall dina uppgifter med andra.

·         Vi lagrar dina uppgifter för att 1) vi måste lagra information av bokföringsmässiga skäl, eller 2) vi vill kunna kontakta dig angående produkter du har köpt eller angående produkter som är relaterade till det du har köpt av oss.

·         Du kan när som helst begära att få ut de uppgifter som är direkt knutna till dig och du kan begära att dessa ska raderas. Undantag är uppgifter som enligt lag måste lagras, ex fakturor och beställningar.

 • Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.

Detaljerad Policy
Varje fysisk person vars personliga identifierbara information samlas in, registreras eller används av Hortum Växthus AB, har rätt att få veta hur informationen lagras, används och överförs, samt har rätt att få åtkomst till och kontrollera användningen av denna information (enligt personuppgiftslagen 1998:204 och från och med den 25 maj 2018 den allmänna dataskyddsförordningen, nedan ”lagen” som följer EUs General Data Protection Regulation (GDPR) .Med personlig identifierbar information avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande.

Personuppgiftsansvarig enligt lagen är Hortum Växthus AB , 556928-9860, (nedan kallad ”Hortum”, ”vi” eller ”oss”). Vår tillsynsmyndighet är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Denna integritetspolicy är inte tillämplig för andra hemsidor. Vi uppmanar dig därför att läsa de integritetspolicys som är tillämpliga för andra hemsidor du besöker. Vi förutsätter även att leverantörer av internettjänster, ex. webbhotell, webbshop, m.m. inte samlar data utan vår vetskap och att de följer och respekterar lagen.
Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.

 1. Information som samlas in genom användning av vår hemsida
  • Kontaktformulär & beställningsformulär
   Vår hemsida ger dig möjlighet att tillhandahålla oss information genom att fylla i ett kontaktformulär, vid frågor, begära en offert eller göra en beställning. Informationen som du då ger oss kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vid beställning sparas även din IP adress. Vi använder denna information för att:

   • förse dig med information, produkter och tjänster som du efterfrågar;
   • förse dig med information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem du redan köpt eller har frågat om (såvida du inte har bett oss att inte tillhandahålla dig sådan information);
   • förse dig eller tillåta utvald tredje part att förse dig med information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig (om du har samtyckt till detta);
   • anpassa din upplevelse på vår hemsida och se till att vår hemsida visas på det mest effektiva sättet för dig och på din dator.
    Tänk på att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) utgör en säkerhetsrisk. Därför kan ett komplett skydd mot tredjepartsåtkomst till överförda uppgifter inte garanteras.
  • Logginformation
   När du besöker vår hemsida samlar vi in standardiserad logginformation för internet och detaljer om besökarens beteendemönster, såsom:

   • datum och tid för ditt besök;
   • typ av och version på webbläsare som du använder;
   • operativsystem;
   • din IP-adress (Internet Protocol);
   • den fullständiga URL-klickströmmen till, genom och från vår hemsida (t.ex. hemsidor som du har besökt och produkter som du har tittat på eller sökt efter, svarstider på hemsidan, hämtningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och mouseovers) och metoder som används för att bläddra bort från sidan);
   • inställningen för tidszon; och
   • webbläsartillägg och version för systemadministration. Dessa anonyma data gör det möjligt för oss att vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på din identitet som ett resultat av ditt besök på vår webbplats. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera dig.
  • Cookies
   Vår hemsida använder sig av Cookies. Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner på vår hemsida fullt ut.
  • Användning av Google Analytics IP-anonymiseringsfunktionen
   Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad ”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som lagras på din dator för att underlätta analys av din användning av vår hemsida. Informationen som genereras av dessa cookies, till exempel tid, plats och hur ofta du besöker vår hemsida, inklusive din IP-adress, överförs till Google i USA och lagras där. Enligt Google kopplas aldrig den IP-adress som skickas in av din webbläsare till annan data som Google innehar. Vi använder Google Analytics med en IP-anonymiseringsfunktion på vår hemsida. Funktionen gör att Google förkortar och anonymiserar din IP-adress innan den överförs från medlemsstaterna i Europeiska unionen eller stater som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Google använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter om din aktivitet på vår hemsida åt oss och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till hemsides- och internetanvändning. Vi använder denna information för statistiska ändamål. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i den utsträckning som dessa data bearbetas av tredje part för Google räkning. Vi använder Google Analytics, inklusive funktionen Universal Analytics. Universal Analytics tillåter oss att analysera aktiviteter på vår hemsida på olika enheter (t.ex. om du besöker vår webbplats via din bärbara dator och senare via din surfplatta). Detta uppnås genom att varje användare tilldelas ett pseudonym-användar-ID. En sådan tilldelning sker när du registrerar dig för ett konto eller när du loggar in med ditt unika användarnamn och lösenord. Ingen personlig information kommer att överföras till Google. Tillägg av ytterligare funktioner till Google Analytics via Universal Analytics, varken försämrar eller devalverar åtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter såsom IP-maskering eller webbläsartillägg. Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner fullt ut på vår hemsida. Google erbjuder ett inaktiveringsalternativ för de vanligaste webbläsarna, vilket ger dig större kontroll över vilka data som samlas in och bearbetas av Google. Om du aktiverar denna information kommer ingen information om ditt besök på webbplatsen att skickas till Google Analytics. Aktiveringen hindrar emellertid inte överföring av information till oss eller till andra web analytics-tjänster som vi kan använda. För mer information om alternativet Inaktivera som tillhandahålls av Google, och hur du aktiverar detta alternativ, gå in på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan också avaktivera personlig marknadsföring via följande länk: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en&ref_topic=7048998. Mer information om villkoren för användning och skydd av personuppgifter på Google hittar du under: http://www.google.com/analytics/terms/.
 2. Lagring och överföring av information till tredje part
  Vi kommer att lagra din information på servrar hos servar hos våra leverantörer av internettjänster samt i vår egen databas. Vi delar inte din information med andra utom då vi anser att de skulle kunna erbjuda varor eller tjänster direkt relaterade till den produkt du har köpt.
 3. Länkar till andra webbplatser
  Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på vår hemsida som länkar till andra hemsidor. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicys på andra hemsidor som du besöker.
 4. Ändringar av vår integritetspolicy för onlinetjänster
  Hortum kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att säkerställa att du samtycker till eventuella ändringar eller tillägg.
 5. Tillgång till dina personuppgifter/rätt till rättelse och radering
  Du har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre. Varje begäran om åtkomst, rättelse eller radering måste göras skriftligen till oss via post. Adress återfinns på hemsidan.
 6. Aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan hortumvaxthus.se

 

Uppdaterar…
 • Du har inga produkter i varukorgen.